โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านปากสาย

อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2525
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2531
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
สปช.201/26
ปีที่สร้าง 2537
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
พิเศษ
ปีที่สร้าง 2535
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สามัญ
ปีที่สร้าง 2521
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2535
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2545
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2562
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30
ปีที่สร้าง 2527