โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

วิวัฒนาการ อธิบายความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆของวิวัฒนาการทางชีววิทยา

วิวัฒนาการ นับตั้งแต่วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตบนโลก มนุษย์เท่านั้นที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดขั้นสูง มนุษย์เป็นไพรเมตของทุกสิ่ง และวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีทั้งหมดที่คิดค้น และสร้างขึ้นได้ทำให้มนุษย์สามารถครองตำแหน่งที่โดดเด่น และในตอนต้นของวิวัฒนาการ มนุษย์เป็นสัตว์จำพวกลิง เมื่อเปรียบเทียบกับลิงอุรังอุตังแล้ว มนุษย์ดูเหมือนจะด้อยกว่าสัตว์เหล่านี้ในทุกด้าน ยกเว้นสมองที่ยอดเยี่ยมของพวกมัน

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาพร้อมกับสมองอันชาญฉลาด แต่เป็นผลมาจากวิวัฒนาการนับหมื่นปี บรรพบุรุษของมนุษย์นั้นอ่อนแอมากในช่วงเริ่มต้นของยุคดึกดำบรรพ์ และลิงอุรังอุตัง ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ก็สามารถบดขยี้มนุษย์ในแง่ของความแข็งแกร่งได้ ความแข็งแกร่งที่อ่อนแอของมนุษย์ ไม่สามารถแม้แต่จะจัดการกับลิงอุรังอุตัง ดังนั้น ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สัตว์ร้ายขนาดยักษ์ทุกชนิดเข้ารุกราน

บรรพบุรุษของมนุษย์พึ่งพาอะไรเพื่อความอยู่รอด มนุษย์ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างบนเส้นทางแห่งวิวัฒนาการที่นำพาพวกเขามาถึงจุดนี้ทีละก้าว วิวัฒนาการของไพรเมตสามารถย้อนกลับไปได้ถึง 65 ล้านปีก่อน การสูญพันธุ์ทำให้ไดโนเสาร์หายไปจากโลก ในบรรดาสัตว์เหล่านี้ เจ้าคณะที่เก่าแก่ที่สุดคือ ลิง จากอเมริกาเหนือ พบลิงมากขึ้นทั้งในยูเรเชีย และแอฟริกา ทั้งในเขตร้อนระหว่างยุคพาลีโอซีน และยุคอีโอซีน

หลังจากเข้าสู่โอลิโกซีน ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่ ลิงป่า และไพรเมตอื่นๆ ก็เริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็ว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในกลุ่มไพรเมต ก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆ ญาติที่ใกล้ชิดกับบรรพบุรุษของมนุษย์ส่วนใหญ่เป็นกอริลลา และลิงชิมแปนซี การปรากฏตัวของออสตราโลพิเทคัส นำมาซึ่งการพัฒนาใหม่ในด้าน วิวัฒนาการ ทางชีววิทยา และสกุลโฮโมเริ่มเปลี่ยนไปในช่วงเวลานี้วิวัฒนาการสกุลโฮโมที่พัฒนาโดยออสตราโลพิเทคัส ในการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อๆ มาทำให้สายพันธุ์มนุษย์สมบูรณ์ขึ้น โฮโมซาเปียน โฮโมแฮบิลิส นีแอนเดอร์ทาล และโฮโมอิเร็กตัส ล้วนเป็นสมาชิกของครอบครัวมนุษย์ทั้งหมด มนุษย์ในทวีปแอฟริกาส่วนใหญ่เป็นพวกโฮโมซาเปียน ต่อมาเนื่องจากสภาพอากาศในทวีปแอฟริกามีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงบ่อย มนุษย์โฮโมซาเปียนมีความสามารถทางสมองมากกว่ามนุษย์ทั่วไป

พวกเขาเริ่มพัฒนาภาษาขั้นสูงอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเริ่มเรียนรู้ทักษะการล่าสัตว์ และการสร้าง และใช้เครื่องมือมากขึ้น ความคิดสร้างสรรค์อันทรงพลังของโฮโมซาเปียนได้ยับยั้งการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์อื่นในระดับหนึ่ง และในแง่ของขนาดประชากร โฮโมซาเปียนยังมีจำนวนมากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นอีกด้วย ด้วยการต่อสู้ จากนั้นเป็นเวลาหลายหมื่นปี มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์บริเวณลุ่มแม่น้ำได้สร้างอารยธรรมแม่น้ำขึ้น

หลังจากการเปลี่ยนแปลงของยุคหิน มนุษย์ค่อยๆ เข้ามาแทนที่บนโลก นอกเหนือจากการสร้างสรรค์ทางปัญญาแล้ว มนุษย์ที่มีขนาดเท่าๆ กันก็เทียบไม่ได้กับลิงอุรังอุตังเลย การต่อสู้ดูจะยากไปสักหน่อยสำหรับมนุษย์ หากบรรพบุรุษของมนุษย์รอดชีวิตในสภาพเช่นนี้ พวกเขาน่าจะถูกสัตว์อื่นกำจัดไปนานแล้ว ในการแข่งขันด้วยพลังของสัตว์มนุษย์นั้นอ่อนแอจริงๆ ในฐานะที่เป็นญาติสนิทของมนุษย์ ทุกวันนี้อุรังอุตังมักได้รับการศึกษาโดยนักวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาว่าลิงชิมแปนซีแข็งแกร่งเพียงใด นักวิจัยในสหรัฐอเมริกาได้ทำการสำรวจที่เกี่ยวข้องกับลิงชิมแปนซี ความแข็งแรงของลิงชิมแปนซีมีมากกว่าของมนุษย์มาก ทั้งนี้นักวิจัยได้ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแอริโซนา และวัดตัวอย่างเส้นใยกล้ามเนื้อโครงร่างขาของลิงอุรังอุตังอย่างระมัดระวัง ตัวอย่างข้อมูลนำมาจากแรงไอโซเมตริกสูงสุด

จากผลการศึกษาพบว่า เส้นใยกล้ามเนื้อของลิงชิมแปนซีไม่แตกต่างจากของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ มากนัก อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์พบในการวิจัยเพิ่มเติมว่า อัตราส่วนองค์ประกอบของเส้นใยกล้ามเนื้อต่างๆ ในกล้ามเนื้อของลิงชิมแปนซีนั้นแตกต่างจากของมนุษย์ มากกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นใยกล้ามเนื้อของลิงชิมแปนซี เป็นเส้นใยที่กระตุกเร็ว ในขณะที่มนุษย์ส่วนใหญ่เป็นเส้นใยที่กระตุกช้า

เส้นใยที่กระตุกเร็วมีข้อได้เปรียบอย่างชัดเจนในด้านกำลังระเบิด และความเร็วในการหดตัว นักวิจัยเชื่อว่าความแตกต่างของความแข็งแกร่งในลิงอุรังอุตังคือ 1.4 เท่าของมนุษย์ ช่องว่างของพลังนี้สามารถครอบงำมนุษย์ได้อย่างง่ายดาย นับประสาอะไรกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในธรรมชาติ มนุษย์ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบยักษ์ใหญ่ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกในปัจจุบันก็เพียงพอที่จะบดขยี้มนุษย์

การเปรียบมนุษย์โดยธรรมชาติ ถ้าเทียบกัน ในด้านพละกำลังก็ต้องแบ่งตามขนาดเท่านั้น ยิ่งขนาดใหญ่ ก็ยิ่งมีพละกำลังมาก เนื่องจากมนุษย์ส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบก เราจึงสามารถเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตบนบกได้โดยตรง สิ่งมีชีวิตบนบกมีข้อได้เปรียบอย่างท่วมท้นในด้านพละกำลัง ช้างที่มีงวงยาวสามารถยกสิ่งของที่มีน้ำหนัก 1 ตันได้อย่างง่ายดาย และน้ำหนัก 4 ตันของพวกมันสามารถเอาชนะมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์

แต่อย่างน้อยนิสัยของช้างก็ยังอ่อนโยนอยู่ ตราบเท่าที่พวกมันไม่คิดริเริ่มที่จะยั่วยุพวกมัน โดยทั่วไป ช้างจะไม่ทำร้ายคน แต่ผู้ล่านั้นต่างออกไป ต่อหน้าแมวใหญ่ มนุษย์เป็นได้แค่อาหารหลักเท่านั้น แมวขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ได้แก่ สิงโตแอฟริกัน และเสือโคร่งไซบีเรีย ความแรงของฝ่ามือตบสามารถหนักได้ถึง 1,000 กิโลกรัม และกรงเล็บที่ซ่อนอยู่ในร่องเท้า สามารถกรีดผ่านเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อของเหยื่อได้อย่างง่ายดาย

จากมุมมองของความเร็ว มนุษย์ได้สูญเสียข้อได้เปรียบของตนเอง ยกตัวอย่าง ความเร็วในการวิ่งของมนุษย์ ความเร็วในการวิ่งของมนุษย์ต่อชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ 36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เสือชีตาห์ที่เร็วที่สุดสามารถล่าด้วยความเร็ว 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งไม่มีปัญหาบนทางหลวง แม้แต่ฮิปโปโปเตมัสที่ดูเหมือนตัวใหญ่ก็สามารถวิ่งได้เร็วถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็วในการวิ่งของมนุษย์นั้น ด้อยกว่าของสัตว์อย่างสิ้นเชิง

นักกีฬาในฐานะตัวแทนที่ดีที่สุดของสมรรถภาพทางกายของมนุษย์ ในโลกของสัตว์ไม่ควรเอ่ยถึง แม้ว่ามนุษย์จะมีการตอบสนองทางประสาทที่ดีเยี่ยม แต่สัตว์ต่างๆ ก็สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดาย

บทความที่น่าสนใจ ถ่านหิน อธิบายความรู้เกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมถ่านหินของมนุษยชาติ