โรงเรียนบ้านปากสาย

หมู่ที่ 4 บ้านบ้านควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380291

ภัยพิบัติ การอธิบายความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติ 10 ประการของอียิปต์ในอดีต

ภัยพิบัติ 10 ประการของอียิปต์ในสมัยโบราณ ภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะฟาโรห์รามเสสที่ 2 ปฏิเสธที่จะให้อิสรภาพแก่ชาวฮีบรู และปล่อยให้พวกเขากลับไปยังดินแดนคานาอันของพวกเขา นักประวัติศาสตร์เข้าใจว่าเรื่องเล่านี้ไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริง ดังนั้นจึงเป็นเพียงตำนาน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยบางคนชี้ให้เห็นว่า โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่อาจเกิดขึ้นในอียิปต์

เนื่องจากการระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นบนเกาะกรีก เมื่อประมาณ 1,600 ปีก่อนคริสตกาล สรุปภัยพิบัติ 10 ประการของอียิปต์ 1. โรคระบาดสิบประการเป็นเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่พบในหนังสืออพยพ 2. เรื่องเล่านี้กล่าวถึงภัยพิบัติสิบประการที่พระเจ้าส่งมาลงโทษอียิปต์ 3. การลงโทษเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะชาวฮีบรูเป็นทาสในอียิปต์ และฟาโรห์รามเสสที่ 2 ไม่ได้รับการปลดปล่อย

4. เมื่อสิ้นสุดภัยพิบัติครั้งที่สิบ ชาวฮีบรูจะได้รับอนุญาตจากฟาโรห์ให้ออกไป 5. นักประวัติศาสตร์ถือว่าเรื่องเล่านี้เป็นตำนาน พระคัมภีร์เป็นหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ เต็มไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า พระเยซู และประวัติศาสตร์ของชาวฮีบรูผู้คนที่พระเจ้าเลือก ตามเรื่องเล่าของชาวคริสต์ เรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยชาวฮีบรู หรือที่เรียกว่าชาวอิสราเอล

จากการเป็นทาสในอียิปต์โบราณและถูกกล่าวถึงในหนังสืออพยพ ข้อความในพระคัมภีร์บอกว่า พระเจ้าต้องการปลดปล่อยชาวฮีบรูจากการเป็นทาส เพื่อพาพวกเขาไปที่คานาอัน ซึ่งพวกเขาสามารถนมัสการพระองค์ได้ เรื่องเล่านี้บอกว่าชาวอียิปต์ ซึ่งปกครองโดยรามเสสที่ 2 ปฏิเสธที่จะให้เสรีภาพแก่ชาวฮีบรู ดังนั้น พระเจ้าจึงส่งภัยพิบัติ 10 ประการมาลงโทษอียิปต์ภัยพิบัติภัยพิบัติถูกส่งมาจากพระเจ้าผ่านทางโมเสส ซึ่งเลือกที่จะสื่อสารกับฟาโรห์เกี่ยวกับความปรารถนาของพระเจ้าที่จะให้ชาวฮีบรู เป็นอิสระจากการเป็นทาส เรื่องเล่าในพระคัมภีร์ไบเบิลบอกว่า เมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละครั้งที่พระเจ้าส่งมา ฟาโรห์เชื่อมั่นว่าจะให้เสรีภาพแก่ชาวฮีบรู แต่เขาเปลี่ยนใจทันทีที่โรคระบาดสิ้นสุดลง ทุกครั้งที่ฟาโรห์ไม่ยอมทำตามคำขอของพระเจ้าภัยพิบัติครั้งใหม่ก็ส่งเข้ามา คริสเตียนเข้าใจว่าเรื่องเล่านี้เป็นการสาธิตของพระเจ้า

เพื่อแสดงความเหนือกว่าเทพเจ้าอียิปต์ตามที่ข้อความในพระคัมภีร์แนะนำในบางตอนว่า นักบวชชาวอียิปต์ไม่สามารถจำลองภัยพิบัติที่พระเจ้าส่งมาได้ ข้อความในพระคัมภีร์บอกเราว่าภัยพิบัติทั้ง 10 รายการอยู่ด้านล่าง ได้แก่ 1. น้ำกลายเป็นเลือด เรื่องราวในพระคัมภีร์บอกว่าน้ำในแม่น้ำไนล์กลายเป็นเลือด และสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำก็ตาย 2. กบ ในโรคระบาดนี้ กบจำนวนมากออกจากพื้นที่ชุ่มน้ำ และบุกรุกบ้านของผู้คนในอียิปต์

3. เหา ชาวอียิปต์เริ่มทนทุกข์ทรมานจากเหาจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดความไม่สะดวกมากมาย สัตว์ของชาวอียิปต์ก็ประสบกับโรคระบาดนี้เช่นกัน 4. แมลงวัน ฝูงแมลงวันปรากฏขึ้นในอียิปต์ สร้างความรำคาญแก่ผู้คนเป็นอันมาก จำนวนแมลงวันมีมากจนเต็มท้องฟ้า โรคระบาดนี้นำความไม่สะดวกมาสู่ชาวอียิปต์เท่านั้น 5. โรคระบาดและการตายของสัตว์

ในภัยพิบัติครั้งที่ 5 โรคระบาดร้ายแรงแพร่กระจายไปทั่วปศุสัตว์ของอียิปต์ ทำให้สัตว์ป่วยและจำนวนมากเสียชีวิต โรคระบาดนี้ส่งผลกระทบต่อฝูงสัตว์อียิปต์เท่านั้น เนื่องจากเรื่องเล่าระบุว่า ฝูงสัตว์ของชาวฮีบรูยังไม่ได้รับอันตราย 6. แผลตามร่างกาย ในภัยพิบัติครั้งที่ 6 ชาวอียิปต์ทุกคนเป็นแผลขนาดใหญ่และเจ็บปวด ชาวฮีบรูไม่ได้รับอันตรายใดๆ ในขณะที่ชาวอียิปต์ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคระบาด

7. พายุลูกเห็บ โรคระบาดนี้ทำให้เกิดการตีความที่ผิดมากมาย แต่ความเข้าใจในปัจจุบันคือในโรคระบาดนี้ ก้อนน้ำแข็งก้อนใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้าในช่วงที่เกิดพายุใหญ่ หินเหล่านี้น่าจะคร่าชีวิตผู้คนและทำลายพืชผลของชาวอียิปต์ไปบางส่วน 8. ตั๊กแตน อียิปต์ถูกยึดครองโดยตั๊กแตนฝูงใหญ่ที่บุกรุกบ้าน และพืชผลของชาวอียิปต์ ตั๊กแตนทำลายพืชผล

9. ความมืด อียิปต์ถูกความมืดที่รุนแรงกินเวลา 3 วัน ความมืดนั้นลึกมากจนมองไม่เห็นกันและกัน 10. ความตายของลูกหัวปี ในภัยพิบัติครั้งสุดท้าย พระเจ้าน่าจะส่งทูตแห่งความตายไปยังอียิปต์ เพื่อสังหารลูกหัวปีทั้งหมด ในโรคระบาดนั้น ลูกคนหัวปีทั้งหมดในหมู่มนุษย์และสัตว์ถูกฆ่าตาย ชาวฮีบรูไม่ได้รับอันตรายจากโรคระบาดนี้ เพราะพวกเขาเฉลิมฉลองเทศกาลปัสกาครั้งแรก และปฏิบัติตามคำแนะนำของโมเสส

บัญชีในพระคัมภีร์บอกว่า หลังจากภัยพิบัติครั้งสุดท้าย ฟาโรห์ได้อนุญาตให้ชาวฮีบรูออกจากอียิปต์ และกลับไปยังคานาอัน ฟาโรห์คงสั่งให้ชาวฮีบรูยึดทุกสิ่งที่พวกเขาเป็นเจ้าของ รวมทั้งสัตว์ของพวกเขาด้วย ตอนนี้เป็นการเริ่มต้นเทพนิยายของชาวฮีบรูที่กลับสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา ประวัติศาสตร์ไม่มีหลักฐานว่า เหตุการณ์ที่อธิบายไว้ในเรื่องราวในพระคัมภีร์นี้เป็นเรื่องจริง

ดังนั้น ความเห็นในปัจจุบันในหมู่นักประวัติศาสตร์ก็คือ แท้จริงแล้ว ภัยพิบัติ ทั้งสิบประการของอียิปต์เป็นเรื่องเล่าในตำนาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมปากเปล่าของชาวฮีบรู นักวิจัยบางคนตั้งทฤษฎีว่าการระเบิดของภูเขาไฟ บนเกาะกรีกเมื่อประมาณ 1,600 ปีก่อนคริสตกาล เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมต่อเนื่องมากมายในอียิปต์

สมมติฐานนี้ระบุว่าแม้จะอยู่ไกล แต่การปะทุของภูเขาไฟครั้งนี้ มีส่วนทำให้เกิดผลข้างเคียงหลายอย่างที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมในอียิปต์ อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้น เนื่องจากไม่มีข้อพิสูจน์ถึงความ สัมพันธ์ระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟกับภัยพิบัติในอียิปต์

บทความที่น่าสนใจ เอราทอสเทนีส อธิบายเกี่ยวกับชาวแอฟริกันผู้พิสูจน์เรื่องในสองพันปีที่แล้ว